• Wanneer u door Florentien een opdracht laat uitvoeren dan gelden de hieronder genoemde algemene voorwaarden.
 • De partij of persoon die Florentien een opdracht geeft is de wettelijke opdrachtgever.
 • Florentien levert geschreven en gesproken teksten binnen de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen termijn.
 • Voor zover van toepassing levert de opdrachtgever de teksten tijdig, compleet en foutloos aan. Uiteraard is het ook mogelijk een tekst door Florentien te laten aanpassen, tegen een van te voren afgesproken tarief.
 • De opdrachtgever levert alle teksten aan voorzien van een duidelijke briefing wat betreft de tone of voice, uitleg bij uitspraak van niet reguliere woorden/uitspraken, lengte van de opname en technische specificaties. Indien de opdrachtgever onvoldoende informatie geeft, kunnen re-takes in rekening worden gebracht.
 • Spreekfouten worden altijd kostenloos verbeterd.
 • In geval van een commercial moet de opdrachtgever vooraf aangeven voor welke radio/tv-zender de tekst of opname gebruikt gaat worden, zodat duidelijkheid ontstaat of het om een lokale, regionale of landelijke zender gaat. Florentien spreekt van een landelijke zender als deze in twee of meer provincies te ontvangen is. Een regionale zender is binnen één provincie te ontvangen. Een lokale zender is een zender die in hooguit twee gemeenten officieel te ontvangen is.
 • De opdrachtgever moet altijd aangeven waarvoor een door Florentien gemaakte tekst of opname gebruikt gaat worden en op welk medium.
 • Na levering van de opname of tekst ontvangt de opdrachtgever een factuur van Florentien. Deze moet binnen de betalingstermijn van twee weken worden voldaan.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn door de opdrachtgever, heeft Florentien het recht de incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage in rekening te brengen. Na aanmaning van de opdrachtgever mag zij bovendien de ingesproken tekst van ieder denkbaar medium laten verwijderen op kosten van de opdrachtgever.
 • Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten voor commercials één jaar te gebruiken. Bij langere uitzending is de opdrachtgever gehouden aan een meldingsplicht plus het betalen van een jaarlijkse repeat fee van 50% van de originele prijs
 • Het is niet toegestaan om eerder door Florentien ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.